Danh Mục Sản Phẩm

Bảng giá

thông tin liên hệ
Cty Thiên Tín Phát
Hotline - 0911 613 663

Sản phẩm chính

Tụ bù Electronicon 3P 10kVAr
Tụ bù Electronicon 3P 10kVAr
Tụ bù Shizuki 3P 15kVAr
Tụ bù Shizuki 3P 15kVAr
Tụ bù Sino 3P 10kVAr
Tụ bù Sino 3P 10kVAr
Bộ điều khiển Ducati 12 cấp
Bộ điều khiển Ducati 12 cấ...
Cuộn kháng 3P 440V 100kVAr
Cuộn kháng 3P 440V 100kVAr
Tụ bù Samwha 3P 10kVAr
Tụ bù Samwha 3P 10kVAr
Tụ bù Dae Yeong 3P 20kVAr
Tụ bù Dae Yeong 3P 20kVAr
Tụ bù Frako 3P 15kVAr
Tụ bù Frako 3P 15kVAr
Tụ bù Ducati 3P 20kVAr
Tụ bù Ducati 3P 20kVAr
Tụ bù Enerlux 3P 10kVAr
Tụ bù Enerlux 3P 10kVAr
Tụ bù Mikro 1P 10kVAr
Tụ bù Mikro 1P 10kVAr
Tụ bù Mikro 3P 15kVAr
Tụ bù Mikro 3P 15kVAr