Danh Mục Sản Phẩm

Bảng giá

thông tin liên hệ
Cty Thiên Tín Phát
Hotline - 0911 613 663

CUỘN KHÁNG DÙNG VỚI TỤ BÙ

Cuộn kháng 3P 440V 100kVAr
Cuộn kháng 3P 440V 100kVAr
Cuộn kháng 3P 440V 10kVAr
Cuộn kháng 3P 440V 10kVAr
Cuộn kháng 3P 440V 120kVAr
Cuộn kháng 3P 440V 120kVAr
Cuộn kháng 3P 440V 150kVAr
Cuộn kháng 3P 440V 150kVAr